v1.1 Beta 2

所在目錄: /CPAN/authors/id/D/DY/DYACOB (目前在第 1 頁,共 2 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  Aw-0.14.1.readme  2002-04-05  5.35 KB  
  Aw-0.14.1.tar.gz  2002-04-11  110.77 KB  
  Aw-0.16.2.readme  2003-01-26  5.92 KB  
  Aw-0.16.2.tar.gz  2003-02-01  127.63 KB  
  Aw-0.16.7.readme  2003-02-20  5.97 KB  
  Aw-0.16.7.tar.gz  2003-02-20  128.42 KB  
  CHECKSUMS  2017-10-15  12.62 KB  
  Convert-Braille-0.05.readme  2003-06-20  2.11 KB  
  Convert-Braille-0.05.tar.gz  2003-06-21  7.62 KB  
  Convert-CEGH-0.02.readme  2003-06-07  2.58 KB  
  Convert-CEGH-0.02.tar.gz  2003-06-13  6.16 KB  
  Convert-Ethiopic-0.12.readme  2000-01-31  2.76 KB  
  Convert-Ethiopic-0.12.tar.gz  2000-02-18  15.10 KB  
  Convert-Ethiopic-0.20-210102.readme  2001-04-15  3.46 KB  
  Convert-Ethiopic-0.20-210102.tar.gz  2002-02-10  21.50 KB  
  Convert-Number-Coptic-0.13.readme  2003-06-20  1.61 KB  
  Convert-Number-Coptic-0.13.tar.gz  2003-06-23  4.30 KB  
  Convert-Number-Digits-0.03.readme  2003-06-20  136 Bytes  
  Convert-Number-Digits-0.03.tar.gz  2003-06-23  4.82 KB  
  Convert-Number-Ethiopic-0.17.meta  2017-10-06  858 Bytes  
  Convert-Number-Ethiopic-0.17.readme  2003-06-20  356 Bytes  
  Convert-Number-Ethiopic-0.17.tar.gz  2017-10-06  5.45 KB  
  Convert-Number-Roman-0.01.readme  2003-06-23  607 Bytes  
  Convert-Number-Roman-0.01.tar.gz  2003-06-23  4.46 KB  
  Date-Ethiopic-0.13.readme  2003-03-17  1.10 KB  
  Date-Ethiopic-0.13.tar.gz  2003-06-21  24.31 KB  
  DateTime-Calendar-Coptic-0.03.readme  2003-04-07  745 Bytes  
  DateTime-Calendar-Coptic-0.03.tar.gz  2003-10-26  10.30 KB  
  EthiopicDemo-0.01.readme  1999-02-26  393 Bytes  
  EthiopicDemo-0.01.tar.gz  1999-04-18  13.44 KB  
  EthiopicUnicode-0.01.readme  1999-02-22  690 Bytes  
  EthiopicUnicode-0.01.tar.gz  1999-04-18  57.78 KB  
  Lingua-AM-Abbreviate-0.01.readme  1999-05-16  1.54 KB  
  Lingua-AM-Abbreviate-0.01.tar.gz  1999-05-17  2.84 KB  
  Locales-0.04.readme  2003-05-25  2.52 KB  
  Locales-0.04.tar.gz  2003-05-30  45.33 KB  
  Regexp-Cherokee-0.03.readme  2003-06-16  1.14 KB  
  Regexp-Cherokee-0.03.tar.gz  2004-05-31  5.98 KB  
  Regexp-Ethiopic-0.15.meta  2006-08-13  314 Bytes  
  Regexp-Ethiopic-0.15.readme  2003-06-04  870 Bytes  
  Regexp-Ethiopic-0.15.tar.gz  2006-11-23  19.03 KB  
  SOAP-ActiveWorks-0.12.readme  2000-10-27  2.86 KB  
  SOAP-ActiveWorks-0.12.tar.gz  2000-10-28  7.61 KB  
  SOAP-AutoInvoke-0.25.readme  2000-10-27  3.55 KB  
  SOAP-AutoInvoke-0.25.tar.gz  2000-10-27  8.13 KB  
  SOAP-Lite-ActiveWorks-0.11.meta  2017-10-09  870 Bytes  
  SOAP-Lite-ActiveWorks-0.11.readme  2017-10-09  2.49 KB  
  SOAP-Lite-ActiveWorks-0.11.tar.gz  2017-10-09  14.03 KB  
  SOAP-Lite-SmartProxy-0.11.readme  2001-02-15  3.31 KB  
  SOAP-Lite-SmartProxy-0.11.tar.gz  2001-02-15  5.79 KB  
         接下頁...
 
 
換頁選單: 第 
 共 50 個項目, 0 個資料夾、 50 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH