v1.1 Beta 2

所在目錄: /Hardware/S3/765drv (目前在第 1 頁,共 1 頁)
切換視窗大小
 名稱 修改日期  大小 檔案說明
 
ftp.isu.edu.tw 義守大學檔案伺服器 
  回到上一層
  00-index.txt  1999-09-17  1.06 KB  1.1K 01/16/96 
  eng30316.zip  1999-09-17  1.47 MB  1.4M 06/23/97 OS/2 English Driver for 765 732 764 775 785 864 
  fre17004.zip  1999-09-17  930.67 KB  930K 05/28/98 Binary-765 Win 3.1 French Driver v. 1.70.04-PROD 
  ger17004.zip  1999-09-17  931.46 KB  931K 05/28/98 Binary-765 Win 3.1 German Driver v. 1.70.04-PROD 
  index-e.htm  2003-06-11  16.91 KB  
  index.htm  2003-06-11  19.08 KB  6.9K 05/28/98 
  index.md5  2003-06-11  597 Bytes  
  jpn30316.zip  1999-09-17  1.54 MB  1.5M 06/23/97 OS/2 Japanese Driver for 765 732 764 775 785 864 
  l9530019.zip  1999-09-17  1.12 MB  1.1M 10/08/97 Binary-ViRGE/Trio Live Video Win 95 v. 3.00.19-PR 
  lw312006.zip  1999-09-17  421.36 KB  
  nt11601.zip  1999-09-17  84.37 KB  
  pan10110.zip  1999-09-17  173.33 KB  173K 07/08/96 PanaStation Driver for MicroStation PC 5.0 for 
  panaprod.zip  1999-09-17  161.02 KB  
  w3117004.zip  1999-09-17  606.14 KB  606K 05/27/98 Binary-765 Win 3.1 English Driver v. 1.70.04-PROD 
  w9524107.zip  1999-09-17  183.60 KB  183K 03/02/98 Binary-765 Win 95 Cert.v.4.10.01.2108-2.41.07-PRO 
  wnt20018.zip  1999-09-17  177.73 KB  177K 08/29/97 Binary-Trio Win NT 4.0 v. 2.00.18 MS Cert. -PROD 
 
 
換頁選單: 第 
 共 16 個項目, 0 個資料夾、 16 個檔案、 0 個連結。
版面設計:SATURN、程式設計:KTH